Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Εγκυκλοπαίδεια Περιβάλλοντος


Μέσω του Ιδρύματος Νεολαίας και διά Βίου Μάθησης, παραχωρείται δωρεάν η ηλεκτρονική 5-τομη έκδοση του έργου «Εγκυκλοπαίδεια Περιβάλλοντος για Νέους» για απεριόριστο σύνολο χρηστών, με μοναδικό περιορισμό την μη εμπορική αξιοποίηση του περιεχομένου της. 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου